Απολυμάνσεις στις Δικαστικές δομές Πειραιά, με τη συνδρομή του δημάρχου, Γιάννη Μώραλη (2020.03.20)