Επίσκεψη με τον Υφυπ. Αθλητισμού και τον Δήμαρχο Καρδίτσας στις αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου (2020.03.08)