Συνάντηση για την εκπόνηση του κτηριολογικού προγράμματος του Υπ.Δικαιοσύνης (2020.03.04)