Συνάντηση με τον Υφυπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο για Θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών, Γεώργιο Γεωργαντά (2020.03.10)