Συνέντευξη μέσω Skype στο Kontra Channel (2020.03.20)