"Στο Υπουργείο κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για την ψηφιοποίηση των πιστοποιητικών για τη διευκόλυνση των πολιτών. Παράλληλα, σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης που θα επιτρέψουν την ταχύτερη επανεκκίνηση της οικονομίας μας".