Τηλεδιάσκεψη των Υπ Δικαιοσύνης της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης του Covid-19 (2020.04.06)