Συνέντευξη στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο (2020.04.17)