Έκδοση πιστοποιητικών από τα ΚΕΠ, για την αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων (2020.05.23)