Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή για την άρση της αναστολής των δικαστικών εργασιών (2020.05.04)