Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, στην Καρδίτσα (2020.05.24)