Καταληκτική ομιλία στο ΝΣ του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την Ενσωμάτωση Οδηγιών της ΕΕ και άλλες διατάξεις. (2020.05.22)