Συνάντηση με την Πρόεδρο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. Καρδίτσας και τον Αντιπρόσωπο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (2020.06.06)