Συνέντευξη στον Γιώργο Κουβαρά για το Action 24 (2020.05.13)