Συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης της ΕΕ.