Κώστας Τσιάρας: Στα Ολοκληρωμένα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια εντάσσεται κατά προτεραιότητα ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα