Κ. Τσιάρας: Οι επενδυτές αναγνωρίζουν τη συνεισφορά της δικαιοσύνης στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος