Κώστας Τσιάρας: Αλλαγές στην εκπαίδευση των υποψήφιων δικαστών