Κ. Τσιάρας: Οι ποινικοί κώδικες δεν είναι γραμμένοι στις «πλάκες του Μωυσή»