Κώστας Τσιάρας: Ισχυροποιείται σταθερά η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς της Δικαιοσύνης