Τις βασικές αρχές του νέου Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης