Κώστας Τσιάρας: Η Δικαστική Αστυνομία ήταν ένα όραμα δεκαετιών και ένα αίτημα των δικαστών