Κώστα Τσιάρας: Έτσι θα λειτουργήσει η Δικαστική Αστυνομία