Κατηγορία: Ομιλίες – Συνεντεύξεις

 Στην ενημερωτική ημερίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ιδιαίτερη στιγμή για εμένα, καθώς, πριν λίγους μήνες με την ιδιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης εισηγήθηκα τον Νόμο για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Περισσότερα

Η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος συναρτάται ευθέως με την βελτίωση στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης. Και, επομένως, με τις πραγματικες προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης.
Απλούστατα, γιατί οι επενδύσεις κατευθύνονται εκεί που υπάρχει εμπιστοσύνη και ασφάλεια.

  … Περισσότερα